footer

Voor de kinderen is vertrouwen en een veilig gevoel belangrijk. Hierbij denken wij aan de relatie met de leidsters, de andere kinderen en de omgeving. Daarom hanteren wij een wenperiode. Het wennen gebeurt in overleg met u. Wij vinden het belangrijk dat ook u zich thuis voelt.