footer

Iedere vestiging van Kidz & Friends heeft een eigen groepsindeling.

Voor de vestiging Florijn
Er zijn twee groepen: een baby-/dreumesgroep met kinderen van 0 tot 2 jaar en een dreumes-/peutergroep van 2 tot 4 jaar.

Als een kind 2 jaar wordt gaat hij naar de dreumes-/peutergroep. Soms kan dit iets later zijn omdat de doorstroom niet helemaal synchroon loopt met het afscheid van een peuter. De overgang gaat gepaard met een wenperiode. Kinderen zullen ervaren dat ze een stap maken en nu ook meer mogen en kunnen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen rekening met elkaar leren houden. De jonge kinderen leren van de oudere kinderen. Bijvoorbeeld: als een nieuw kind komt wennen, zal een ouder kind hem de groep laten zien en vertellen waar alles staat. Doordat de oudere kinderen alles weten zullen de nieuwe kinderen die op de groep komen met de stroom meegaan. Er zal regelmatig een uitwisseling plaatsvinden met de andere groep o.a. met het buiten spelen, verjaardagen en de feesten die gezamenlijk worden gevierd. Tijdens het openen en sluiten worden de groepen samengevoegd. Er zal ook op andere momenten bij elkaar op visite worden gegaan. Kinderen leren dat ze onderdeel zijn van het geheel en medeverantwoordelijk zijn voor het klimaat op de groep. Op de peutergroep zullen zij zich verder ontwikkelen en steeds zelfstandiger worden. Waarna ze de overstap naar de basisschool zullen maken.

Voor de vestiging Hogevecht

Er zijn drie groepen: een babygroep met kinderen van 0 tot 1½, een dreumesgroep van 1½ tot 3 jaar en een peutergroep van 2½ tot 4 jaar.

Als een kind 1½ jaar wordt gaat hij naar de dreumesgroep en als uw kind eraan toe is vanaf 2½ tot 3 jaar, naar de peutergroep. Soms kan dit iets later zijn omdat de doorstroom niet helemaal synchroon loopt met het afscheid van een leeftijdsfase. De overgang gaat gepaard met een wenperiode. Kinderen zullen ervaren dat ze een stap maken en nu ook meer mogen en kunnen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen rekening met elkaar leren houden. De jonge kinderen leren van de oudere kinderen. Bijvoorbeeld: als een nieuw kind komt wennen, zal een ouder kind hem de groep laten zien en vertellen waar alles staat. Doordat de oudere kinderen alles weten zullen de nieuwe kinderen die op de groep komen met de stroom meegaan. Er zal regelmatig een uitwisseling plaatsvinden met de andere groep o.a. met het buiten spelen, verjaardagen en de feesten die gezamenlijk worden gevierd. Tijdens het openen en sluiten worden de groepen samengevoegd. Er zal ook op andere momenten bij elkaar op visite worden gegaan. Kinderen leren dat ze onderdeel zijn van het geheel en medeverantwoordelijk zijn voor het klimaat op de groep. Op de peutergroep zullen zij zich verder ontwikkelen en steeds zelfstandiger worden. Waarna ze de overstap naar de basisschool zullen maken.