footer

Ten aanzien van de groepsgrootte en de inzet van de groepsleiding volgen wij artikel 3 van de “Beleidsregels kwaliteit Kinderopvang”.

Overigens beschikken al onze pedagogische medewerksters minimaal over een diploma van een Mbo-opleiding, zoals benoemd in de CAO Kinderopvang. (PW-3)

Voor de vestiging Florijn

Voor ons kindercentrum geldt dat wij erop toezien dat er per groep maximaal het volgende aantal kinderen wordt geplaatst:
- op de baby-/dreumesgroep, maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 0 tot 2 jaar ( bij maximaal aantal kinderen zijn er 3 pedagogische medewerkersaanwezig)
- op de peuter-/dreumesgroep, maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar.

Uiteraard volgen wij voor de inzet van het vereist personeel per groep, de regels in de CAO Kinderopvang.
Afhankelijk van de leeftjd van de kinderen en het aantal kinderen in die leeftijd wordt dan het benodigd aantal pedagogisch medewerksters ingezet.
Voor onze babygroep geldt dat er bijvoorbeeld; bij 4 kinderen tot 1 jaar en 5 kinderen tot 2 jaar, dan twee groepsleidsters worden ingezet.
Ook kan een stagiair meelopen op de leefgroep, maar die telt dan als boventallig.

Voor de vestiging Hogevecht

Voor ons kindercentrum geldt dat wij erop toezien dat er per groep maximaal het volgende aantal kinderen wordt geplaatst:
- op de babygroep, maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 0 tot 1½ jaar (bij deze bezetting worden drie pedagogische medewerksters ingezet)
- op de dreumesgroep, maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 1½ tot 3 jaar ( bij deze bezetting worden drie pedagogische medewerksters ingezet) en
- op de peutergroep, maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 3 tot 4 jaar (bij deze bezetting worden twee pedagogische medewerksters ingezet).

Stagiaires zijn altijd boventallig: indien zij als leidster worden ingezet worden de regels van de CAO Kinderopvang gevolgd.
Voor de keukenwerkzaamheden hebben wij ook een keukenhulp in dienst.