footer

In ons pedagogisch beleidsplan kunt u lezen hoe wij denken over en werken aan de opvoeding en verzorging van uw kind(eren). U kunt terugvinden welke doelstellingen wij nastreven en welke werkwijze wij hanteren. U krijgt inzicht in hoe wij tegen de ontwikkeling van kinderen aankijken.
Het pedagogisch beleidsplan is de basis van het dagelijks handelen in ons kindercentrum. De praktische uitvoering van het beleidsplan wordt beschreven in het pedagogisch werkplan. Het pedagogisch werkplan biedt groepsleidsters steun bij hun dagelijkse werk en maakt het voor u inzichtelijk hoe er wordt gewerkt op de groep. Bijvoorbeeld: “Hoe gaan we om met kinderen die niet willen eten” en “Hoe gaan we om met conflicten”.
U kunt op ons kantoor altijd ons pedagogische beleids- en werkplan inzien.