footer

De prijs die u betaalt voor de opvang van uw kind, is inclusief voeding, luiers, schriftje en tandenborstel. Er zijn geen overige kosten.

De pedagogische medewerksters bij onze kindercentra beschikken minimaal over een afgerond Mbo-3-diploma.Wij hanteren de opleidingseisen van de CAO Kinderopvang bij de inzet van vast,tijdelijk en inval personeel.

Wij hebben geen BBL-leerlingen in dienst. Indien wij dat toch doen, wordt de informatie over de inzet in onze Nieuwsbrief bekend gemaakt.

Bij de dagelijkse maaltijden (ontbijt en warme maaltijd) houden wij rekening met de (religieuze) achtergrond van uw kind.

U hebt een kindplaats bij een ander kindercentrum? Wij verzorgen de opzegging en zorgen ervoor dat u geen dubbele kosten krijgt.

Wij hanteren een opzegtermijn van 1 maand, zonder vast opzegmoment. Dat wil zeggen: opzeggen kan op elke dag van de maand.

Wij verzorgen kosteloos uw jaarlijkse aangifte voor de inkomstenbelasting.

Wij hanteren strikte tijden voor halen en brengen van uw kind.

Wij hebben een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

De ontwikkeling van uw kind houden wij bij in het kindvolgsysteem 'KIJK', persoonlijke overdracht krijgt u dagelijks.

Onze kindercentra hebben alleen volledig rookvrije ruimten.
Ons gebouw aan de Florijn is voorzien van een uniek ventilatiesysteem en airco's: dat zorgt voor frisse en schone lucht in elke ruimte.