footer

Als u ontevreden bent over iets betreffende de opvang van uw kind of de dienstverlening van Kidz & Friends dan horen wij dit graag. In de meeste gevallen is het raadzaam om uw ongenoegen te bespreken met de persoon die in eerste instantie verantwoordelijk is: de leidster of de directie. Mocht wij er onderling niet uitkomen, dan kunt u een beroep doen op ons Intern Klachtenreglement of als u direct uw klacht kwijt wilt bij een externe klachtencommissie dan kunt u zich richten tot: de Geschillencommissie Kinderopvang,  Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, telefoon 070 – 310 53 10. 

Voor (telefonisch) advies en verdere vragen kunt u terecht bij www.klachtenloket-kinderopvang.nl of 0900 - 1877.

Deze procedure is vermeldt in ons Interne Klachtenreglement, welke u per e-mail ontvangt bij plaatsing van uw kind.

Vanaf 2017 wordt jaarlijks (rond april), alleen indien er klachten zijn ingediend over het voorgaande kalenderjaar, een Klachtenverslag opgesteld en per e-mail opgestuurd naar de GGD, Oudercommissie en de ouders. Ook is dan het meest actuele jaarverslag te vinden op onze website.

Als hier klikt, kunt u het "Interne Klachtenreglement" bekijken.

Als hier klikt, kunt u het "Jaarverslag Klachtenregelingen 2015" bekijken.
Omdat er in 2016 geen klachten zijn ingediend, is dus geen Jaarverslag Klachtenreglement 2016 opgesteld.

 

klachtenloket