footer

Ten aanzien van de Veiligheid, op ons kinderdagverblijf, wordt jaarlijks een risico-inventarisatie verricht. Van de bevindingen wordt u op de hoogte gesteld. Via onze 'nieuwsbrief'.