footer

Vanaf 1 januari 2010 worden alle kindercentra geregistreerd in het Landelijk register Kinderopvang. Via de website http://www.landelijkregisterkinderopvang.nl kunt u zien dat wij daar geregistreerd staan. Ook kunt u zien of wij aan de kwaliteitseisen van een kindercentrum voldoen. Alleen als een kindercentrum opgenomen is in het register kunnen ouders een deel van de kosten van de kinderopvang terug ontvangen van de werkgever/uitkerende instantie en de belastingdienst. Als het kindercentrum van uw keuze niet of niet meer in het register voorkomt, dan heeft dat financiële consequenties voor u. Let er s.v.p. goed op!

Onze registratienummer voor de vestiging Hogevecht is 2808.96.396. Voor onze vestiging Hogevecht is het laatste jaarlijkse inspectierapport van de GGD beschikbaar. Als u hier klikt, kunt u het "Inspectierapport Hogevecht 2017" lezen. 

Onze registratienummer voor de vestiging Florijn is 1316.83.056.Voor onze vestiging Florijn is het laatste jaarlijkse inspectierapport van de GGD beschikbaar. Als u hier klikt, kunt u het "Inspectierapport Florijn 2017" lezen.