footer

De Oudercommissie bestaat uit minimaal 2 ouders en maximaal 4 ouders per vestiging.

De Oudercommissie van Florijn bestaat uit:

Willeke de Beer-Kuijsten & Sarika Chakawri.

 

De Oudercommissie van Hogevecht bestaat uit:

Charles Manu, Symone Sloote en Danitsja Noorden.

 

Wij zijn voor beide vestigingen nog op zoek naar ouders die het ook van belang vinden dat ons kindercentrum het beste te bieden heeft, niet alleen qua prijs maar vooral voor de kwaliteit.

De Oudercommissies van Florijn en Hogevecht komen minimaal 4 keer per jaar in een gezamenlijke vergadering bijelkaar.

Iedere vestiging kan de agendapunten inbrengen die zij wilt bespreken met de directie.

De Oudercommissie bepaalt zelf hoe vaak, hoe lang en wanneer men bijelkaar wil komen. De bijeenkomsten duren maximaal 2 uren. Voor de vergadering staat, op verzoek, een hapje en drankje klaar.

De Oudercommissie is aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie: klachtenloket kinderopvang. Het openbare verslag van de klachtenregeling voor de oudercommissie wordt jaarlijks (rond april/mei) naar de GGD, Oudercommissie en ouders toegezonden.

Voor de Oudercommissie Florijn kunt u zich aanmelden via: ocflorijn@kckf.nl

Voor de Oudercommissie Hogevecht kunt u zich aanmelden via: ochogevecht@kckf.nl

Voor informatie kunt u ook bellen met Rajiv 06-49 340 123 of Shanky 06-52 685 654.