footer

Er zijn voor u geen verplichtingen bij het insturen van het inschrijfformulier. De inschrijving verplicht noch u, noch ons, tot het aangaan van een overeenkomst. Het inschrijfformulier moet u zien als een verzoek aan ons, om u een aanbod te doen voor een overeenkomst tot het verlenen van kinderopvang. Indien wij u een overeenkomst willen aanbieden, zullen wij u eerst uitnodigen voor een gesprek en hierna een contract laten opstellen door Debicare. Nadat u het contract tekent, is de plaatsing definitief.