• Kinderdagverblijf
  Kidz & Friends

  "Waar uw kind samen zal spelen"
 • Kinderdagverblijf
  Kidz & Friends

  "Waar uw kind komt tot nieuwe inzichten"
 • Kinderdagverblijf
  Kidz & Friends

  "Waar uw kind zal ontdekken!"
 • 1
 • 2
 • 3

Als kinderdagverblijf vinden wij het belangrijk dat de kinderen en de ouders zich thuis voelen. Daarom hebben wij een open en klantgerichte instelling. Wij proberen zoveel mogelijk te voorzien in de behoefte van de ouders en de kinderen.

Wij willen dat de kinderen zich ontwikkelen tot evenwichtige mensen. Ieder op zijn eigen wijze en tempo. Wij streven ernaar dat alle ontwikkelingsgebieden aan bod komen. Dit door situaties te creëren in het kinderdagverblijf, die ervoor zorgen dat de kinderen zich prettig voelen, vertrouwen hebben in hun eigen kunnen, voor zichzelf kunnen opkomen en respect ontwikkelen voor zichzelf en voor anderen. Zo staan ze positief in de maatschappij, zijn ze zelfstandig en sociaal vaardig.

We trachten steeds de kwaliteiten en mogelijkheden van kinderen te benadrukken, door te werken vanuit datgene wat een kind goed kan en waar het plezier in heeft. Onze pedagogische medewerkers leveren hier een belangrijke bijdrage aan en hebben aandacht voor de sociaal- emotioneel ontwikkeling, de cognitieve ontwikkeling, de motorische ontwikkeling en de taalspraakontwikkeling.

De voorschool

De voorschool van Kidz & Friends is voor alle peuters van 2,5 tot 4 jaar.

Spel- en ontwikkelingsmateriaal zijn veelzijdig en op de ontwikkelingsfase van uw kind afgestemd. Wellicht ten overvloede: op ons kinderdagverblijf is de voertaal Nederlands. Wij werken met het pedagogisch systeem "Piramide".